מחיר מחירון : 73,900 ₪
מחיר למזומן : 67,900 ₪

 

מחיר מחירון : 69,900 ₪
מחיר למזומן : 63,900 ₪

 

מחיר מחירון : 76,900 ₪
מחיר למזומן : 69,900 ₪

 

מחיר מחירון : 79,900 ₪
מחיר למזומן : 72,900 ₪

 

מחיר מחירון : 84,900 ₪
מחיר למזומן : 77,900 ₪

 

מחיר מחירון : 79,900 ₪
מחיר למזומן : 72,900 ₪

 

מחיר מחירון : 80,900 ₪
מחיר למזומן : 73,900 ₪

 

מחיר מחירון : 86,900 ₪
מחיר למזומן : 79,900 ₪

Enduro דגמי 

 

מחיר מחירון : 54,900 ₪
מחיר למזומן : 52,900 ₪